SELFfulness

Wat betekent SELFfulness?

Ieder van ons loopt een eigen, uniek levenspad. Toch zijn er veel overeenkomstige kenmerken. Zo komen we allemaal een of meerdere keren in ons leven op een ‘kruispunt’ terecht, waarbij we ons realiseren dat het oude niet meer werkt, hoe graag we ook zouden willen, en ‘het nieuwe’ ons nog onbekend is. Dit soort periodes gaan vaak gepaard met lastige, verwarrende, pijnlijke ervaringen, gevoelens, emoties, gedachten en klachten, die ons soms behoorlijk kunnen belemmeren. De blokkades die ons afhouden van de herinnering van onze ware natuur worden sterk(er) voelbaar. Het is mijn visie dat dat is waar we allemaal naar op zoek zijn: de waarheid over onszelf, de essentie van wie we in wezen zijn.

Website - Time for change

De ervaring leert ons – en steeds meer onderzoek toont ook aan – dat de meeste van die belemmerende gevoelens en emoties een lichamelijk voelbare component hebben en voortkomen uit een onbewust en/of onverwerkt verleden. Het gaat vaak over pijnlijke ervaringen, overtuigingen en gedachten die we voor ‘waar’ hebben aangenomen in onze vroege kinderjaren. Deze patronen, die eigenlijk overlevingsstrategieën zijn, kunnen ons nog altijd flink in hun greep houden als we ze niet bewust maken en echt doorleven en integreren.

Ware genezing en transformatie gaat altijd over het opsporen, doorvoelen en integreren van deze blokkades en het herinneren van onze ware natuur, onze essentie. Omdat die blokkades meestal ook een lichamelijk voelbare component hebben kan ons lichaam daarom een gids zijn, die ons de weg wijst (BODYfulness). Het lichaam kan gebruikt worden als ingang om meer bewustzijn (MINDfulness) te krijgen over onszelf. Meer en meer contact krijgen met en uitdrukking geven aan wie en wat we werkelijk zijn zou je kunnen samenvatten onder de term SELFfulness.

Als gevolg van het steeds meer gaan leven vanuit voeling met je lichaam word je je ook steeds bewuster van belemmerende en ondermijnende gewoonten ten aanzien van het lichaam zelf. Denk daarbij aan voeding, verslavingen in allerlei vormen, disbalans tussen inspanning en ontspanning enz. Body-Mind-Selffulness kan dan ook nog een stap verder gaan en vanuit het vernieuwde bewustzijn over je functioneren je helpen om ook die belemmerende patronen te verkennen en los te laten en te vervangen door ondersteunende en letterlijk en figuurlijk voedende gewoonten.

“De sleutel is dat je in een toestand komt van permanente verbondenheid met je innerlijke lichaam, dat je het altijd voelt. Dat zal je leven heel snel verdiepen en veranderen. (…) Als je je aandacht zo veel mogelijk in je lichaam houdt, word je verankerd in het Nu. Je verliest jezelf dan niet meer in de buitenwereld en ook niet in je denken. “
(Eckhart Tolle)